Trần Hào: Vạch trần kế hoạch hoàn hảo của gã chồng trăng hoa giết vợ để lập 'phòng nhì'