Trần Bắc Hà bị ung thư: Trị bệnh ung thư ở Singapore, ông Trần Bắc Hà vẫn 'tất bật' với công việc