trai đẹp lừa đảo: Ham rẻ, nhiều thương lái sụp bẫy gã 'trai đẹp' cùng băng nhóm lừa đảo