trà sữa: Điều tra từ Bộ Công an: Ông Lương chỉ mất 6 giây để sửa điểm thi cho một thí sinh