TPHCM: Vĩnh biệt bà Nguyễn Thị Thu - nữ lãnh đạo tận tụy