TP Hồ Chí Minh: Thêm một tuyển thủ Việt Nam phải sang Hàn Quốc phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn