TP Hồ Chí Minh: Đề xuất dùng siêu máy bơm 'giải cứu' Tân Sơn Nhất