Toyota Yaris: Cạnh tranh Toyota Yaris, Honda Jazz chốt giá từ 539 triệu đồng tại Việt Nam