Toyota Yaris: Doanh số bằng 0, đại lý đưa giá 'mềm' hơn 20 triệu đồng cho Toyota Yaris 2018?