Tổng thống Trump sa thải ngoại trưởng Mỹ: Ngoại trưởng Tillerson không rõ lý do bị sa thải