Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte: Philippines: Ông Duterte tuyên chiến với chánh án Tòa án tối cao