Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte: Duterte trang bị súng ngắn cho quan chức đối phó tội phạm