Tổng thống Philippines: Mật vụ Mỹ phá âm mưu ám sát Tổng thống Trump tại Philippines