Tổng thống Philippines: Philippines chi 7,6 tỉ USD để hiện đại hóa quân đội