Tổng thống Nga - Putin: Vũ khí siêu vượt âm Nga sẽ được triển khai trong vài tháng tới