Tổng thống Nga: Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang lần thứ 15: Có gì khác biệt?