Tổng thống Nga: Ngã xuống đường, nữ du khách Ba Lan bị ôtô tải tông chết