tổng thống Mỹ Donald Trump ở Việt Nam: Tổng thống Trump mời Việt Nam mua tên lửa đã thực chiến