Tổng thống Mỹ Donald Trump APEC: Ông Trump nói được châu Á 'trải thảm đỏ tiếp đón chưa từng có'