tổng thống mỹ Donald Trump: Tranh vẽ Tổng thống Trump 'tiên đoán' Mỹ sẽ có 1 nữ Tổng thống