tổng thống mỹ Donald Trump: Trump là khách hàng mua quảng cáo chính trị lớn nhất Facebook