Tổng thống Moon Jae In: Hàn Quốc cho nổ trạm gác gần biên giới với Triều Tiên