Tổng thống Moon Jae In: Tổng thống Moon tuyên bố sẽ 'tháo ngòi nổ' trong quan hệ Mỹ-Triều