Tổng thống Moon Jae In: Tổng thống Hàn Quốc hôm nay đến Hà Nội