Tổng thống Hàn Quốc: Cựu tổng thống Hàn gọi cuộc điều tra tham nhũng là trả thù chính trị