Tổng thống Hàn Quốc: Thượng đỉnh Hàn - Triều: 'Cuộc chiến' 70 năm đến hồi khép lại?