Tổng thống Hàn Quốc: Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt chiến tranh với Triều Tiên