Tổng giám đốc EVN: Yếu tố mới xuất hiện, lo giá điện sẽ tăng mạnh

  • Yếu tố mới xuất hiện, lo giá điện sẽ tăng mạnh

    Yếu tố mới xuất hiện, lo giá điện sẽ tăng mạnh

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang xin ý kiến đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí Ô Môn III và Ô Môn IV với giá bán điện ở mức 2.355 đồng/kWh và tối đa là khoảng 2.840 đồng/kWh. Mức giá này, Bộ Tài chính cho rằng gấp rưỡi đến gấp đôi giá bán lẻ điện bình quân hiện hành nên sẽ gây áp lực cho giá điện.

  • Tổng giám đốc EVN về làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

    Tổng giám đốc EVN về làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

    Ông Đặng Hoàng An là Thứ trưởng thứ năm tại Bộ Công Thương sau gần một năm vị trí này để trống.