Tổng giám đốc EVN: EVN có tổng giám đốc mới

  • EVN có tổng giám đốc mới

    EVN có tổng giám đốc mới

    Ông Trần Đình Nhân được bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sau 7 tháng chiếc ghế này để trống.

  • Yếu tố mới xuất hiện, lo giá điện sẽ tăng mạnh

    Yếu tố mới xuất hiện, lo giá điện sẽ tăng mạnh

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang xin ý kiến đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí Ô Môn III và Ô Môn IV với giá bán điện ở mức 2.355 đồng/kWh và tối đa là khoảng 2.840 đồng/kWh. Mức giá này, Bộ Tài chính cho rằng gấp rưỡi đến gấp đôi giá bán lẻ điện bình quân hiện hành nên sẽ gây áp lực cho giá điện.