Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân'