Tội phạm ma túy: Bộ Công an nói về vụ tiêu diệt 2 trùm ma túy ở Lóng Luông