tội phạm: Con đường hoàn lương chông gai của một Yakuza: Bị đuổi việc và bắt nộp lại tiền lương vì là… cựu Mafia Nhật Bản