Tô Hữu Bằng: Phạm Băng Băng trốn thuế nhưng Thư Kỳ - Triệu Vy - Tô Hữu Bằng cũng phải chịu hậu quả nặng nề