tình yêu: Nam Em khẳng định không giận và vẫn yêu say đắm Trường Giang dù bị đe dọa