tỉnh Vân Nam: Video: Tình huống ghi bàn của Phan Văn Đức nâng tỷ số 2-0