video clip: Hoàng Y Nhung thừa nhận từng quay video nhạy cảm với Tiến Vũ nhưng đã xóa