video clip: 'Rắc muối kiểu quý tộc' và loạt ảnh, video chế đình đám nhất năm 2017