văn hóa: Nghi vấn thép Việt xuất Mỹ 'sản xuất tại Trung Quốc': Thông tin chính thức