Sức khỏe: Ba cha con cùng bị ung thư, bác sĩ chỉ ra 9 nguyên tắc ngừa ung thư