Sức khỏe: Sự thật về những miếng dán bàn chân giúp hút hết chất độc trong cơ thể