sức khỏe gia đình: Thông tin nghệ sĩ Lê Bình hôn mê sâu gây xót xa, phía gia đình lên tiếng