TT Donald Trump ký sắc lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi


;