Khóc cười với giá vàng
  • Giá vàng tăng theo thế giới

    Giá vàng tăng theo thế giới

    Ngay lúc mở cửa giao dịch, giá vàng miếng trong nước tăng khoảng 100.000 đồng mỗi lượng sau khi chứng kiến sự đi lên của thị trường thế giới.

  • Giá vàng hôm nay 23/1: Trump nắm quyền, vàng tăng giá

    Giá vàng hôm nay 23/1: Trump nắm quyền, vàng tăng giá

    Giá vàng hôm nay 23/1 đang chờ đợi buổi họp đầu tiên của chính phủ do ông Trump làm lãnh đạo với những chính sách mới có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường kim loại quý.;