Formosa xả thải ra môi trường
  • Sẽ họp bàn hình thức kỷ luật nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

    Sẽ họp bàn hình thức kỷ luật nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

    Về hình thức kỷ luật với nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT sẽ căn cứ kết luận của UB Kiểm tra TƯ - một lãnh đạo của Bộ TN&MT thông tin với VietNamNet chiều 24/2.

  • Có xem xét chức vụ hiện nay của ông Võ Kim Cự?

    Có xem xét chức vụ hiện nay của ông Võ Kim Cự?

    Việc Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư) kết luận, ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật đang đặt ra vấn đề là các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà ông Cự đang tham gia có xem xét, xử lý tư cách thành viên không?;