Cựu bộ trưởng Bộ Công thương bổ nhiệm con trai làm lãnh đạo Sabeco


;