hitech: Moto Z mỏng 5,2mm về Việt Nam giá 16 triệu đồng