Công nghệ

  • YouTube cấm các video mạo hiểm và chơi khăm

    YouTube cấm các video mạo hiểm và chơi khăm

    Tuần này, YouTube quyết định cấm các “trò chơi khăm và thử thách mạo hiểm” trên nền tảng, cập nhật quy định cộng đồng và thực thi các quy định với cam kết họ sẽ gỡ bỏ những nội dung bị xem là khuyến khích “hành vi bạo lực hay nguy hiểm”.

  • Samsung Galaxy S10 Plus lộ điểm hiệu năng

    Samsung Galaxy S10 Plus lộ điểm hiệu năng

    Chiếc Galaxy S10 Plus sẽ sử dụng bộ xử lý Snapdragon 855 cùng dung lượng RAM 6 GB.