Video

Video Đồng bằng sông Cửu Long sắp có 2 cây cầu trọng điểm

Hai cây cầu quan trọng, quy mô lớn ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là cầu Vàm Cống và Cao Lãnh sẽ hoàn thành trong năm nay.