Kinh tế

Chạy nước rút "khai tử" xăng khoáng RON 92

Chỉ còn 5 tháng nữa, xăng khoáng RON 92 sẽ chính thức bị "khai tử" và Chính phủ sẽ chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 và xăng khoáng RON 95. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành tạo điều kiện ưu tiên quỹ đất hoặc cho thuê đất để các thương nhân đầu mối có hệ thống phân phối trên địa bàn triển khai đầu tư kho, cơ sở vật chất phục vụ phối trộn xăng E5.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2018 tới, Chính phủ sẽ chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 và xăng khoáng RON 95. UBND Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đã được giao về việc thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng E5 và xăng khoáng RON 95.

Sau 5 tháng tới, xăng khoáng RON 92 sẽ biến mất trên thị trường.

Sau 5 tháng tới, xăng khoáng RON 92 sẽ "biến mất" trên thị trường.

Theo chỉ đạo của chính quyền thành phố, các doanh nghiệp gồm: Công ty Xăng dầu khu vực I, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội... đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nâng công suất các trạm trộn xăng E5 đảm bảo nguồn cung ứng xăng E5 cho thị trường Hà Nội kể từ ngày 1/1/2018.

Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tập trung, khẩn trương cải tạo, sửa chữa cửa hàng; chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật; đảm bảo từ ngày 1/1/2018 chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng E5 báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có) gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/8/2017 để tổng hợp, báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Công Thương, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng E5 trình UBND thành phố xem xét trong tháng 9/2017.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai, báo cáo UBND thành phố và Sở Công Thương kết quả thực hiện.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai; tổng hợp, báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.

Trước đó, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành công văn yêu cầu sở, ngành liên quan hỗ trợ các thương nhân triển khai lộ trình xăng E5.

Trong đó lưu ý, các sở, ngành tạo điều kiện ưu tiên quỹ đất hoặc cho thuê đất để các thương nhân đầu mối có hệ thống phân phối trên địa bàn triển khai đầu tư kho, cơ sở vật chất phục vụ phối trộn xăng E5, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường. UBND Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện; xong trước ngày 30/7/2017.

Theo Bích Diệp (Dân Trí)