Video

Video: Sở GTVT TP.HCM nói về giải pháp giảm ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất


Ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, đã nêu nguyên nhân và các giải pháp để giảm ùn tắc ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.