Kinh tế

Đi Đài Loan với chi phí thấp

Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa nhắc lại thông báo về chương trình tuyển mộ trực tiếp lao động đi làm việc tại Đài Loan.

Đài Loan là một trong những thị trường có đông lao động Việt Nam làm việc Ảnh: QUỲNH NGỌC

Đài Loan là một trong những thị trường có đông lao động Việt Nam làm việc Ảnh: QUỲNH NGỌC

NLĐ tham gia chương trình tuyển mộ trực tiếp chỉ phải nộp các khoản chi phí sau: Chi phí dịch vụ với số tiền tương đương 500 USD/người; chi phí bồi dưỡng kiến thức 532.000 đồng/người, lệ phí visa tương đương 66 USD/người và chi phí đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước 100.000 đồng/người. Ngoài ra, NLĐ thực hiện ký quỹ tại ngân hàng theo quy định hiện hành. NLĐ có thể truy cập trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước (colab.gov.vn) để tìm hiểu thông tin.

Theo Th.Thảo (Nld.com.vn)