Xã hội

Kinh hoàng kiều nữ Hải Dương cưỡng dục tài xế taxi 30 lần/2 ngày

 Bị chồng lạnh nhạt vì thiếu nợ nhiều người không có tiền trả, Loan đã mua thuốc sâu rồi thuê khách sạn, ép con gái cùng uống để tự tử.