Video

Video: Đường ray bí mật dành riêng cho tổng thống Mỹ ở New York

Theo Thế Long (Tri Thức Trực Tuyến)