Kinh tế

Tháng 4, tăng phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng?

Dự kiến, theo hợp đồng BOT tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đến tháng 4.2017 tuyến đường này sẽ tăng mức phí.
 
thang 4, tang phi cao toc ha noi – hai phong? hinh anh 1

Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được đưa vào khai thác từ cuối năm 2015, mức thu phí đường cao tốc từ năm 2016 là 2.000 đồng/km/xe tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, theo tinh thần Nghị quyết số 35/NĐ-CP ngày 16.5.2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính đã chấp thuận cho phép VIDIFI thực hiện giảm 35% phí đối với xe loại 5 trong năm 2016.

Theo dự kiến, mức tăng giá thu phí hàng năm được dự tính theo chỉ số tăng giá (CPI) của năm trước đó, thời điểm tăng bắt đầu từ năm 2017, mức tăng giá thu phí năm 2017 so với năm 2016 là 4%.

Sắp đến thời hạn có thể tăng phí, tuy nhiên VIDIFI đã đề xuất 2 phương án để có thể tiếp tục thực hiện các chủ trương của Chính phủ nêu trên, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh.

Phương án 1 cho phép VIDIFI thực hiện điều chỉnh giá sử dụng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo phương án nêu tại hợp đồng BOT, thời điểm điều chỉnh bắt đầu từ tháng 4.2017.

Phương án 2, VIDIFI giữ nguyên mức giá đã áp dụng trong năm 2016, chưa thực hiện việc tăng giá sử dụng đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng theo phương án tài chính của dự án (bao gồm cả việc giữ mức giá của xe loại 5 giảm 35% như trong năm 2016).

VIDIFI sẽ xem xét, báo cáo điều chỉnh giá thu phí vào thời điểm thích hợp để đảm bảo tính khả thi của phương án tài chính.

Được biết, hiện nay mức thu phí nhiều nhất của đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là 5 tỷ đồng/ngày, trung bình là 4 tỷ đồng/ngày.

Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư 45.587 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng, thiết bị hơn 30.500 tỷ; chi phí giải phóng mặt bằng gần 3.700 tỷ, chi phí tư vấn gần 1.160 tỷ. 

Theo Vinh Hải (Dân Việt)