Xã hội

Đà Nẵng "phản hồi" kết luận của Thanh tra Chính phủ

 Ngày 18/1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ông Văn Hữu Chiến - đã thông báo phản hồi kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về những sai phạm trong quản lý đất đai ở Đà Nẵng làm thất thoát hơn 3.400 tỉ đồng.

Theo thông báo, chiều 17/1, TTCP đã ra thông báo số 160/TB-TTCP kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất; công khai nội dung ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý sau thanh tra tại Văn bản số 402/VPCP-V.1 ngày 13/1/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Khu đất của Công ty Tân Cường Thành (phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu) được TTCP có ý kiến
 UBND TP Đà Nẵng tính giá thấp hơn giá TP quy định hơn 67 tỉ đồng

Theo thông báo giải trình của UBND TP Đà Nẵng, TTCP thanh tra 46 dự án, trong đó có một số dự án TTCP lấy giá đất của Hội đồng thẩm định làm căn cứ chính rồi so với giá đất mà UBND TP quyết định có sự chênh lệch, đồng thời không tính mật độ xây dựng khi xác định giá đất để kết luận gây thất thoát là không có cơ sở.

Theo quy định, việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hội đồng thẩm định giá đất thành phố gồm đại diện Sở Tài chính, TN-MT, Xây dựng, Cục Thuế thành phố, Văn phòng UBND TP chỉ là bộ phận tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo UBND TP trong việc xem xét và phê duyệt dự án.

Việc đồng ý giảm, tăng hoặc giữ nguyên theo đề nghị của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố là việc làm bình thường và đúng thẩm quyền của UBND TP.

Giá đất cụ thể được UBND TP xác định phù hợp với từng vị trí, với từng quy hoạch, điều kiện hạ tầng, giá đất thị trường ở vị trí đó tại mỗi thời điểm và các lô đất đều được đưa ra đấu giá công khai. Việc xác định giá các lô đất lớn phải tính đến mật độ xây dựng thường dưới 60%. Thực tế cho thấy có những lô có chiều sâu hàng trăm mét khi áp dụng phương pháp xác định giá đất theo Chính phủ quy định, Bộ Tài chính hướng dẫn thì giá đất có thể thấp hơn bảng giá do UBND TP quy định. Điều này là đương nhiên vì bảng giá do UBND TP quy định cho các lô đất có mật độ xây dựng 100%, có cơ sở hạ tầng đầy đủ.

Cụ thể từng dự án: Dự án của Công ty Phúc Thiên Long, TTCP có ý kiến: “Khu đất chuyển nhượng cho Công ty Phúc Thiên Long để xây dựng khu dịch vụ thương mại du lịch, đã được UBND TP xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2007, qua 4 lần gia hạn nộp tiền, đến tháng 9/2009 công ty mới nộp tiền sử dụng đất nhưng thành phố lại không xác định lại giá (gây thất thu hơn 120 tỉ đồng), sau đó nhà đầu tư đã chuyển nhượng ngay cho đối tác khác thu lợi 498.442,206 triệu đồng” là không có cơ sở.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thẩm định giá đất TP, UBND TP đã phê duyệt đơn giá khởi điểm đấu giá là 2,5 triệu đồng/m2. Sau đó, TP thống nhất phê duyệt giá giao quyền sử dụng đất cho Công ty Phúc Thiên Long theo đề xuất của Hội đồng thẩm định giá với đơn giá 3.030.000 đồng/m2 (cao hơn giá phê duyệt để đấu giá). Việc phê duyệt đơn giá này là đúng thẩm quyền của TP, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm.

Theo Dân TríNguyên Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng, cho hay theo quy định của Đảng, ông Nguyễn Xuân Anh sẽ trình bản kiểm điểm trước Bộ Chính trị, Trung ương.