Kinh tế

Đề xuất miễn thuế đất cho mức nộp dưới 50.000 đồng/năm

Trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các luật về thuế vừa trình Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất như vậy.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng số hộ có số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống chiếm 74% tổng số hộ nộp thuế. Tuy nhiên, số thu thuế chỉ đạt 157,6 tỉ đồng, chiếm 14,5% tổng số thu thuế của các hộ.

Do đó, để công tác thu thuế đạt hiệu quả, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế phải nộp hằng năm dưới 50.000 đồng. Đề xuất này nếu được Quốc hội thông qua sẽ áp dụng từ ngày 1-1-2016.
 
Theo L.Thanh (Tuổi Trẻ)