Quân Sự

Chiếc phi cơ có thể nuốt trọn cường kích A-10 của Mỹ

 

C-5 Galaxy là máy bay vận tải quân sự lớn nhất của Không quân Mỹ, giữ vai trò xương sống trong các nhiệm vụ vận tải chiến lược.

Theo QS - Luyên NT (Soha/Trí Thức Trẻ)