Video

Video: Nhân chứng kể phút người đàn ông đánh nữ nhân viên ở Saigon Center


Do khách hỏi nhiều câu khó, cô gái muốn đổi nhân viên khác hỗ trợ nhưng người đàn ông không đồng ý và thẳng tay tát vào mặt.