Kinh tế

Thuế TP HCM thu ngân sách hơn 139.000 tỷ đồng

Lũy kế 7 tháng, ngành thuế TP HCM thu ngân sách tăng 16,87% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, thu nội địa tính cân đối trừ dầu đạt 129.388 tỷ đồng, tương đương 57,13% dự toán và tăng 16,6%; thu từ dầu thô 9.753 tỷ đồng, đạt 78,65% dự toán và tăng 20,69%; thu nội địa tính cân đối trừ dầu, xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, lợi nhuận còn lại khoảng 112.011 tỷ đồng (54,76% dự toán).

thue-tp-hcm-thu-ngan-sach-hon-139000-ty-dong

7 tháng, Cục Thuế TP HCM thu ngân sách đạt hơn 58% dự toán năm. Ảnh: PV.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng từ lĩnh vực này đạt 77.984 tỷ đồng. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 34.668 tỷ đồng, đạt 51,83% dự toán năm và tăng 15,76%; thu từ khu vực doanh nghiệp công thương nghiệp ngoài quốc doanh được 29.982 tỷ đồng, tương đương 52,46% dự toán năm và tăng 10,42%.

Riêng số thu từ khu vực kinh tế nhà nước, 7 tháng đầu năm thu 13.335 tỷ đồng, đạt 50,42% dự toán nhưng giảm 5,81% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 4,25%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 9,04%.

Bên cạnh đó, một số khoản thu khác tăng mạnh so với cùng kỳ như thuế thu nhập cá nhân tăng 20,41%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 12,69%; tiền sử dụng đất tăng 42,23%...

Năm nay, Cục Thuế TP HCM được giao dự toán thu 238.882 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 226.482 tỷ đồng, thu từ dầu thô 12.400 tỷ đồng. Riêng quý III, đơn vị được Tổng cục Thuế giao thu nội địa 51.500 tỷ đồng.

Theo Thanh Lê (VnExpress.net)