tiểu tam: Mẹ của Tân Hoa hậu Việt Nam 2018: 'Tôi không quan tâm đến dư luận!'