tiểu học An Thượng: Tấn công bằng dao ở Bắc Kinh, 20 học sinh tiểu học bị thương