Tiểu đường: Bé trai đang ngủ say bỗng nhiên tử vong, cha mẹ hối hận khi để con gặp tình trạng này